Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
SFS-nummer · 2009:1561 · Visa fulltext
Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet I
Ikraft: 2010-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:1, utg.omr. 13, bet. 2009/10:AU1, rskr. 2009/10:115
Ändring, SFS 2010:263
Rubrik: Förordning (2010:263) om ändring i förordningen (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-06-28