Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
SFS-nummer · 2015:848 · Visa fulltext
Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet I
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:888
Rubrik: Förordning (2017:888) om ändring i förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden
Omfattning: ändr. 1, 4, 8, 11 §
Ikraft: 2017-11-13
Ändring, SFS 2017:1170
Rubrik: Förordning (2017:1170) om ändring i förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.