Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:369 · Visa fulltext
Vägtrafikdatalag (2019:369)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241