Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:152 · Visa fulltext
Lag (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
Departement: Infrastrukturdepartementet RST US
Ikraft: 2019-03-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:39, bet. 2018/19:TU8, rskr. 2018/19:150