Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1528 · Visa fulltext
Förordning (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:458
Rubrik: Förordning (2019:458) om ändring i förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019-08-01