Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:151 · Visa fulltext
Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:31, bet. 2016/17:KU7, rskr. 2016/171:146
Ändring, SFS 2019:974
Rubrik: Lag (2019:974) om ändring i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48