Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:96 · Visa fulltext
Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2017:127
Rubrik: Lag (2017:127) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 3 kap. 20 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2018:1261
Rubrik: Lag (2018:1261) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Omfattning: upph. 3 kap. 22 §; ändr. 2 kap. 10 §, 3 kap. 21 §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2020:384
Rubrik: Lag (2020:384) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5, 6 §§, 4 kap. 2, 3, 4 §§; nya 4 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:89, bet. 2019/20:JuU40, rskr. 2019/20:274