Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:1016 · Visa fulltext
Lag (2015:1016) om resolution
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:629
Rubrik: Lag (2016:629) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261
Ändring, SFS 2017:706
Rubrik: Lag (2017:706) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 8 kap. 12 §, 14 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1310
Rubrik: Lag (2017:1310) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: upph. 27 kap. 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 27 kap. 18 §; ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 12 kap. 1 §, 21 kap. 25, 30 §§, 23 kap. 7, 8 §§, 27 kap. 2, 5, 10, 13, 22, 23, 25 §§, 29 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2017:1311
Rubrik: Lag (2017:1311) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 27 kap. 13 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2017:1312
Rubrik: Lag (2017:1312) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 27 kap. 13 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Ändring, SFS 2018:734
Rubrik: Lag (2018:734) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 24 kap. 3 §, 27 kap. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:857
Rubrik: Lag (2018:857) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 27 kap. 24 §, 30 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1958
Rubrik: Lag (2018:1958) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 21 kap. 15 §
Ikraft: 2018-12-29
Förarbeten: Prop. 2017/18:292, bet. 2018/19:FiU16, rskr. 2018/19:38, direktiv (EU) 2017/2399
Ändring, SFS 2018:2021
Rubrik: Lag (2018:2021) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:3 bet. 2018/19:FiU29, rskr. 2018/19:54
Ändring, SFS 2020:184
Rubrik: Lag (2020:184) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 29 kap. 1 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190
Ändring, SFS 2020:675
Rubrik: Lag (2020:675) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 16 kap. 4 §, 24 kap. 3 §, 27 kap. 20 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346
Ändring, SFS 2020:1214
Rubrik: Lag (2020:1214) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 28 kap. 5 §
Ikraft: 2020-12-29
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116, direktiv 2013/36/EU