Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:353 · Visa fulltext
Lag (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24, rskr. 2012/13:218
Ändring, SFS 2016:1102
Rubrik: Lag (2016:1102) om ändring i lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39