Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1127 · Visa fulltext
Lag (2013:1127) om avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2014-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:12, bet. 2013/14:SkU6, rskr. 2013/14:64
Ändring, SFS 2014:117
Rubrik: Förordning (2014:117) om ikraftträdande av lagen (2013:1127) om avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.