Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:745 · Visa fulltext
Lag (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264
Ändring, SFS 2012:888
Rubrik: Lag (2012:888) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63
Ändring, SFS 2013:764
Rubrik: Lag (2013:764) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5
Ändring, SFS 2014:807
Rubrik: Lag (2014:807) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1, 24 §§; ny 10 a §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2016:1096
Rubrik: Lag (2016:1096) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 4, 7, 10, 11 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39
Ändring, SFS 2016:1113
Rubrik: Lag (2016:1113) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36
Ändring, SFS 2017:1158
Rubrik: Lag (2017:1158) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Framst. 2016/17:RS5, bet. 2017/18:KU8, rskr. 2017/18:53
Ändring, SFS 2018:606
Rubrik: Lag (2018:606) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS5, bet. 2017/18:KU26, rskr. 2017/18:282
Ändring, SFS 2018:683
Rubrik: Lag (2018:683) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ändring, SFS 2018:849
Rubrik: Lag (2018:849) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2020:110
Rubrik: Lag (2020:110) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161
Ändring, SFS 2020:774
Rubrik: Lag (2020:774) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-10-15
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1