Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:330 · Visa fulltext
Lag (2010:330) om avtal mellan Sverige och Cooköarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:108, bet. 2009/10:SkU42, rskr. 2009/10:242
Ändring, SFS 2011:1049
Rubrik: Förordning (2011:1049) om ikraftträdande av lagen (2010:330) om avtal mellan Sverige och Cooköarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.