Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:237 · Visa fulltext
Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP
Ikraft: 2009-04-14
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145
Ändring, SFS 2010:161
Rubrik: Förordning (2010:161) om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2011:381
Rubrik: Förordning (2011:381) om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:1130
Rubrik: Förordning (2011:1130) om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 6 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2012-01-01