Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:889 · Visa fulltext
Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EGTL159/2000 s1
CELEX-nr: 32000R1334
Ändring, SFS 2009:1073
Rubrik: Förordning (2009:1073 ) om ändring i förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter;
Omfattning: ändr. 10, 13 §§
Ikraft: 2009-12-15
Förarbeten: EUTL134/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0428