Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:322 · Visa fulltext
Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Departement: Justitiedepartementet Å
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Ändring, SFS 2014:627
Rubrik: Lag (2014:627) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Omfattning: ändr. 5, 10, 11 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:549
Rubrik: Lag (2016:549) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Omfattning: ändr. 4, 8 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2019:46
Rubrik: Lag (2019:46) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2020:836
Rubrik: Lag (2020:836) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: Prop.2019/20:169, bet. 2020/21:JuU2, rskr. 2021/21:12