Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:489 · Visa fulltext
Lag (2006:489) om försöksverksamhet med komplement till färdtjänst
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006-11-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:92, bet. 2005/06:SoU25, rskr. 2005/06:302
Tidsbegränsad: 2010-07-01