Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:385 · Visa fulltext
Lag (2006:385) om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:96, bet. 2005/06:LU24, rskr. 2005/06:229