Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:196 · Visa fulltext
Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006-05-01
Ändring, SFS 2007:1204
Rubrik: Förordning (2007:1204) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:394
Rubrik: Förordning (2009:394) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-06-01
Ändring, SFS 2009:635
Rubrik: Förordning (2009:635) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1244
Rubrik: Förordning (2009:1244) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2013:639
Rubrik: Förordning (2013:639) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
Omfattning: ändr. 5, 6 §§; nya 3 a, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, e §§, rubr. närmast före 3 a, 7 a, 7 c §§
Ikraft: 2013-08-01
Ändring, SFS 2013:1037
Rubrik: Förordning (2013:1037) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2016:163
Rubrik: Förordning (2016:163) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
Omfattning: ändr. 6, 7 a §§
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2018:464
Rubrik: Förordning (2018:464) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
Omfattning: upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 2018-05-25