Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:599 · Visa fulltext
Tillkännagivande (2005:599) om staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2005-07-05 överg.best.
Upphävd: 2005-11-22
Ändring, SFS 2005:783
Omfattning: upph.