Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:590 · Visa fulltext
Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2005-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297, EGTL195/1980 s35, EGTL193/2000 s75, EGTL83/1993 s1
CELEX-nr: 31980L0723, 32000L0052
Ändring, SFS 2007:351
Rubrik: Lag (2007:351) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:88, bet. 2006/07:NU14, rskr. 2006/07:177, EUTL312/2005 s47, EUTL318/2006 s17
CELEX-nr: 32005L0081, 32006L0111
Ändring, SFS 2010:641
Rubrik: Lag (2010:641) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4, 11 §§
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:196, bet. 2009/10:NU24, rskr. 2009/10:326
Ändring, SFS 2013:389
Rubrik: Lag (2013:389) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Omfattning: ändr. 7, 9 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:84, bet. 2012/13:NU19, rskr. 2012/13:249
Ändring, SFS 2016:220
Rubrik: Lag (2016:220) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:599
Rubrik: Lag (2018:599) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285
Ändring, SFS 2019:921
Rubrik: Lag (2019:921) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48