Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:234 · Visa fulltext
Lag (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2012-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:71, bet. 2004/05:SfU12, rskr. 2004/05:211
Ändring, SFS 2012:462
Rubrik: Förordning (2012:462) om ikraftträdande av lagen (2005:234) om konvention mellan Sverige och Turkiet om social trygghet
Omfattning: ikrafttr.