Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:23 · Visa fulltext
Förordning (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola
Departement: Utbildnings- och kulturdepartementet
Ikraft: 2005-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:11, bet. 2004/05:UbU3, rskr. 2004/05:126
Upphävd: 2007-01-15 överg.best.
Ändring, SFS 2005:540
Rubrik: Förordning (2005:540) om ändring i förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2005-07-31
Ändring, SFS 2005:873
Rubrik: Förordning (2005:873) om ändring i förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:1260
Rubrik: Förordning (2006:1260) om ändring i förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2006-12-15
Ändring, SFS 2006:1581
Rubrik: Förordning (2006:1581) om upphävande av förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola
Omfattning: upph.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 25, bet. 2006/07:FiU3, rskr. 2006/07:83