Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:9 · Visa fulltext
Förordning (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2004-03-01 överg.best.
Upphävd: 2009-01-01
Ändring, SFS 2004:946
Rubrik: Förordning (2004:946) om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 4 §, bil.
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1370
Rubrik: Förordning (2004:1370) om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2005-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:738
Rubrik: Förordning (2005:738) om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2005:1169
Rubrik: Förordning (2005:1169) om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2006-01-16 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1084
Rubrik: Förordning (2006:1084) om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:1290
Rubrik: Förordning (2006:1290) om ändring i förordningen (2006:1084) om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. bil. i 2006:1084
Ändring, SFS 2007:708
Rubrik: Förordning (2007:708) om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2007:938
Rubrik: Förordning (2007:938) om ändring i förordningen (2007:708) om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. bil. i 2007:708
Ändring, SFS 2008:776
Omfattning: upph.