Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:161 · Visa fulltext
Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:129, bet. 2000/01:UbU5, rskr. 2000/01:46
Ändring, SFS 2004:1043
Rubrik: Förordning (2004:1043) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:22
Rubrik: Förordning (2005:22) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:384
Rubrik: Förordning (2009:384) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2011:679
Rubrik: Förordning (2011:679) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 5 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2018:1538
Rubrik: Förordning (2018:1538) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa
Omfattning: ändr.10 §, rubr. närmast före 10 §; nya 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:625
Rubrik: Förordning (2019:625) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-12-01