Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:160 · Visa fulltext
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:129, bet. 2000/01:UbU5, rskr. 2000/01:46
Ändring, SFS 2002:54
Rubrik: Förordning (2002:54) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Omfattning: ändr. 4, 5 p i övergångs.best. till 2001:160
Ikraft: 2002-03-15
Ändring, SFS 2003:580
Rubrik: Förordning (2003:580) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU19, rskr. 2002/03:234
Ändring, SFS 2003:1050
Rubrik: Förordning (2003:1050) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Omfattning: ändr. 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:1042
Rubrik: Förordning (2004:1042) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:383
Rubrik: Förordning (2009:383) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2011:678
Rubrik: Förordning (2011:678) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 7 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2015:153
Rubrik: Förordning (2015:153) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
Omfattning: ändr. 3, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1537
Rubrik: Förordning (2018:1537) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
Omfattning: ändr 5 a §
Ikraft: 2018-10-01
Ändring, SFS 2019:624
Rubrik: Förordning (2019:624) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2019-12-01