Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:981 · Visa fulltext
Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:7, 2000/01:8, bet. 2000/01:SkU4, 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2001:1119
Rubrik: Lag (2001:1119) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85
Ändring, SFS 2001:1172
Rubrik: Lag (2001:1172) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122
Ändring, SFS 2002:51
Rubrik: Lag (2002:51) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU2, rskr. 2001/02:129
Ändring, SFS 2002:217
Rubrik: Lag (2002:217) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:325
Rubrik: Lag (2002:325) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2003:731
Rubrik: Lag (2003:731) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1216
Rubrik: Lag (2003:1216) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Ändring, SFS 2004:850
Rubrik: Lag (2004:850) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 4, 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1245
Rubrik: Lag (2004:1245) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Ändring, SFS 2006:1346
Rubrik: Lag (2006:1346) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 3, 11, 13 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2007:287
Rubrik: Lag (2007:287) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157
Ändring, SFS 2009:1004
Rubrik: Lag (2009:1004) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2010:437
Rubrik: Lag (2010:437) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278
Ändring, SFS 2010:1283
Rubrik: Lag (2010:1283) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1286
Rubrik: Lag (2011:1286) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1404
Rubrik: Lag (2011:1404) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 7, 11 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1515
Rubrik: Lag (2011:1515) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:86
Ändring, SFS 2013:962
Rubrik: Lag (2013:962) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56