Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:641 · Visa fulltext
Förordning (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2011:854
Rubrik: Förordning (2011:854) om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 5 §; ny 9 §
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2014:1154
Rubrik: Förordning (2014:1154) om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:101
Rubrik: Förordning (2019:101) om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: nya 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2019-04-01