Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1191 · Visa fulltext
Personuppgiftsförordning (1998:1191)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: EGTL281/95 s31
CELEX-nr: 395L0046
Upphävd: 2018-05-25
Ändring, SFS 1999:79
Rubrik: Förordning (1999:79) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. 10 §
Ändring, SFS 2000:1055
Rubrik: Förordning (2000:1055) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: nuvarande 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före nuvarande 12, 13, 14 §§ sätts närmast före de ny 14, 15, 16 §§; ändr. 8 §, de nya 13, 15 §§; nya 11, 12 §§, bil.
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: EGTL281/1995 s31, EGTL215/2000 s1, EGTL215/2000 s4, EGTL215/2000 s7
CELEX-nr: 31995L0046 32000D0518 32000D0519 32000D0520
Ändring, SFS 2001:582
Rubrik: Förordning (2001:582) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: nuvarande 8-16 §§ betecknas 9-17 §§, rubr. närmast före nuvarande 8, 9 §§ sätts närmast före de nya 9, 10 §§, rubr. närmast före nuvarande 13 § sätts närmast före nya 12 §, rubr. närmast före nuvarande 14, 15 §§ sätts närmast före de nya 15, 16 §§; nya 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:751
Rubrik: Förordning (2001:751) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. 11, 13 §§, rubr. närmast före 16 § sätts närmast före 17 §; omtryck
Ikraft: 2001-12-01
Förarbeten: EGTL281/1995 s31, EGTL181/2001 s19, EGTL215/2000 s1, EGTL215/2000 s4, EGTL215/2000 s7
CELEX-nr: 31995L0046, 32001D0497, 32000D0518, 32000D0519, 32000D0520
Ändring, SFS 2002:142
Rubrik: Förordning (2002:142) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 13 §, bil.1; ny bil. 2
Ikraft: 2002-05-15
Förarbeten: EGTL281/1995 s31, EGTL215/2000 s7, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL215/2000 s4, EGTL181/2001 s19, EGTL6/2002 s52
CELEX-nr: 31995L0046, 32000D0520, 32002D0002, 32000D0518, 32000D0519, 32001D0497, 32002D0016
Ändring, SFS 2003:592
Rubrik: Förordning (2003:592) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2003-11-01
Förarbeten: EUT168/2003 s19, EGTL215/2000 s7, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL215/2000 s4
CELEX-nr: 32003D0490, 32000D0520, 32002D0002, 32000D0518, 32000D0519
Ändring, SFS 2003:618
Rubrik: Förordning (2003:618) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2004:199
Rubrik: Förordning (2004:199) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2004-05-01
Förarbeten: EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL215/2000 s4
CELEX-nr: 32003D0490, 32003D0821, 32000D0520, 32002D0002, 32000D0518, 32000D0519
Ändring, SFS 2004:688
Rubrik: Förordning (2004:688) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2004-09-01
Förarbeten: EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL215/2000 s4
CELEX-nr: 32003D0490, 32003D0821, 32000D0520, 32004D0411, 32002D0002, 32000D0518, 32000D0519
Ändring, SFS 2004:1022
Rubrik: Förordning (2004:1022) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EUTL235/2004 s11, EUTL151/2004 s49, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL25/2000 s4
CELEX-nr: 32003D0490,32003D0821, 32000D0520, 32004D0535, 32004D0411, 32002D0002, 32000D0518, 32000D0519
Ändring, SFS 2005:49
Rubrik: Förordning (2005:49) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: EGTL181/2001 s19, EUTL385/2004 s74, EGTL6/2002 s52
CELEX-nr: 32001D0497, 32004D0915, 32002D0016
Ändring, SFS 2006:1168
Rubrik: Förordning (2006:1168) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 1; nya 13 a §, bil. 3
Ikraft: 2006-12-01
Förarbeten: EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EUTL298/2006 s29
CELEX-nr: 32003D0490, 32003D0821, 32000D0520, 32004D0411, 32002D0002, 32000D0518, 22006A1027
Ändring, SFS 2006:1221
Rubrik: Förordning (2006:1221) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. 4, 8, 10, 12, 13, 13 a 14 §§, rubr. nämast före 12 §, bil. 1, 2, 3; omtryck
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: EGTL281/1995 s31, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL181/2001 s19, EUTL385/2004 s74, EGTL6/2002 s52, EGTL298/2006 s29 EUTL298/2006 s29
CELEX-nr: 31995L0046, 32003D0490, 32003D0821, 32000D0520, 32004D0411, 32002D0002, 32000D0518, 32001D0497, 32004D0915, 32002D0016, 22006A1027
Ändring, SFS 2007:707
Rubrik: Förordning (2007:707) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2007-10-01
Förarbeten: EGTL281/1995 s31
CELEX-nr: 31995L0046
Ändring, SFS 2008:663
Rubrik: Förordning (2008:663) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2008-08-01
Förarbeten: EGTL281/1995 s31, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL138/2008 s21, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1
CELEX-nr: 31995L0046, 32003D0490, 32003D0821, 32000D0520, 32004D0411,32008D0393, 32002D0002, 32000D0518
Ändring, SFS 2008:750
Rubrik: Förordning (2008:750) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2008-10-01
Förarbeten: EGTL281/1995 s31, EUTL204/2007 s18
CELEX-nr: 31995L0046, 22007A0804
Ändring, SFS 2010:193
Rubrik: Förordning (2010:193) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. 13 §, bil. 1, 2
Ikraft: 2010-05-15
Förarbeten: EGTL281/1995 s31, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL138/2008 s21, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EGTL181/2001 s19, EUTL385/2004 s74, EUTL39/2010 s5
CELEX-nr: 31995L0046, 32003D0490, 32003D0821, 2000D0520, 32004D0411, 32008D0393, 32002D0002, 32000D0518, 32001D0497, 32004D0915, 32010D0087
Ändring, SFS 2010:293
Rubrik: Förordning (2010:293) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. 12 §, bil. 1
Ikraft: 2010-06-15
Förarbeten: EGTL281/1995 s31, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EUTL58/2010 s17, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL138/2008 s21, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1
CELEX-nr: 31995L0046, 32003D0490, 32003D0821, 32010D0146, 32000D0520, 32004D0411, 32008D0393, 32002D0002, 32000D0518
Ändring, SFS 2010:1765
Rubrik: Förordning (2010:1765) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EGTL281/1995 s31, EUTL277/2010 s27, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EUTL58/2010 s17, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL138/2008 s21, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1
CELEX-nr: 32010D0625, 32003D0490, 32003D0821, 32010D0146, 32000D0520, 32004D0411,32008D0393, 32002D0002, 32000D0518
Ändring, SFS 2011:354
Rubrik: Förordning (2011:354) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EGTL281/1995 s31, EUTL277/2010 s27, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EUTL58/2010 s17, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL27/2011 s39, EUTL138/2008 s21, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1
CELEX-nr: 31995L0046, 32010D0625, 32003D0490, 32003D0821, 32010D0146, 32000D0520, 32004D0411, 32011D0061,32008D0393, 32002D0002, 32000D0518
Ändring, SFS 2012:619
Rubrik: Förordning (2012:619) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil.1
Ikraft: 2012-11-15
Förarbeten: EGTL281/1995 s31, EUTL277/2010 s27, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EUTL58/2010 s17, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL27/2011 s39, EUTL138/2005 s21, EGTL2/2002 s13, EGTL215/2000 s1, EUTL227/2012 s11
CELEX-nr: 31995L0046, 32010D0625, 32003D0490, 32003D0821, 32010D0146, 32000D0520, 32004D0411, 32011D0061, 32008D0393, 32002D0002, 32000D0518, 32012D0484
Ändring, SFS 2013:22
Rubrik: Förordning (2013:22) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 11 §
Ikraft: 2013-03-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL281/1995 s31
CELEX-nr: 31995L0046
Ändring, SFS 2013:159
Rubrik: Förordning (2013:159) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-04-15
Förarbeten: EGTL281/1995 s31, EUTL277/2010 s27, EUTL168/2003 s19, EUTL308/2003 s27, EUTL58/2010 s17, EGTL215/2000 s7, EUTL151/2004 s49, EUTL27/2011 s39, EUTL138/2008 s21, EGTL2/2002 s13, EUTL28/2013 s12, EGTL215/2000 s1, EUTL227/2012 s11
CELEX-nr: 31995L0046, 32010D0625, 32003D0490, 32003D0821, 32010D0146, 32000D0520, 32004D0411,32011D0061, 32008D0393, 32002D0002, 32013D0065, 32000D0518, 32012D0484
Ändring, SFS 2015:741
Rubrik: Förordning (2015:741) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: direktiv 95/46/EG
Ändring, SFS 2016:852
Rubrik: Förordning (2016:852) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2016-09-08
Förarbeten: direktiv 95/46/EG
Ändring, SFS 2017:1049
Rubrik: Förordning (2017:1049) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:219
Omfattning: upph.