Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:734 · Visa fulltext
Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Upphävd: 2012-01-01
Ändring, SFS 2002:36
Rubrik: Lag (2002:36) om ändring i lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:7, bet. 2001/02:KU7, rskr. 2001/02:138
Ändring, SFS 2010:1065
Omfattning: upph.