Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:1338 · Visa fulltext
Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:1338) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
Departement: Statistiska centralbyrån
Ikraft: 1998-02-01