Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:981 · Visa fulltext
Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:196, bet. 1996/97:SoU2, rskr. 1996/97:5
Ändring, SFS 2004:183
Rubrik: Lag (2004:183) om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2018:805
Rubrik: Lag (2018:805) om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327