Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1620 · Visa fulltext
Lag (1996:1620) om offentligt biträde
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 2005:76
Rubrik: Lag (2005:76) om ändring i lagen (1996:1620) om offentligt biträde
Omfattning: ändr. 8 §; ny 9 §
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159