Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1338 · Visa fulltext
Lag (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1997-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:53, bet. 1995/96:SkU5, rskr. 1995/96:13
Ändring, SFS 1997:659
Rubrik: Förordning (1997:659) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2011:1373
Rubrik: Lag (2011:1373) om ändring i lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29