Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:831 · Visa fulltext
Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Ändring, SFS 1997:66
Rubrik: Lag (1997:66) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1997-04-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Ändring, SFS 1998:149
Rubrik: Lag (1998:149) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1998-06-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152
Ändring, SFS 2002:101
Rubrik: Lag (2002:101) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2005:704
Rubrik: Lag (2005:704) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:704) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ikrafttr. av 2005:704
Ändring, SFS 2010:29
Rubrik: Lag (2010:29) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176
Ändring, SFS 2012:981
Rubrik: Lag (2012:981) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128
Ändring, SFS 2019:248
Rubrik: Lag (2019:248) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 6, 7 §§; nya 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Ändring, SFS 2020:276
Rubrik: Lag (2020:276) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:95, bet. 2019/20:JuU15, rskr. 2019/20:232