Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:261 · Visa fulltext
Lag (1994:261) om fullmaktsanställning
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Ändring, SFS 1994:829
Rubrik: Lag (1994:829) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 21 §
Förarbeten: Bet. 1993/94:JoU25, rskr. 1993/94:363
Ändring, SFS 1997:179
Rubrik: Lag (1997:179) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:89, bet. 1996/97:FöU7, rskr. 1996/97:184
Ändring, SFS 1999:947
Rubrik: Lag (1999:947) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2003:298
Rubrik: Lag (2003:298) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177
Ändring, SFS 2009:818
Rubrik: Lag (2009:818) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1415
Rubrik: Lag (2010:1415) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21
Ändring, SFS 2010:1493
Rubrik: Lag (2010:1493) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 3, 15, 17 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2014:759
Rubrik: Lag (2014:759) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262