Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:167 · Visa fulltext
Förordning (1993:167) om skolindex
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993-04-15
Ändring, SFS 2002:1011
Rubrik: Förordning (2002:1011) om ändring i förordningen (1993:167) om skolindex
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2003-01-01