Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1110 · Visa fulltext
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:85, 1990/91:UbU16, rskr 1990/91:356
Ändring, SFS 1993:801
Rubrik: Lag (1993:801) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:230, bet. 1992/93:UbU17, rskr. 1992/93:406
Ändring, SFS 1999:1403
Rubrik: Lag (1999:1403) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2010:873
Rubrik: Lag (2010:873) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1249
Rubrik: Lag (2010:1249) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1250
Rubrik: Lag (2010:1250) om ändring i lagen (2010:873) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Omfattning: ändr. 2 § i 2010:873
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7