Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:886 · Visa fulltext
Lag (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:70, 1989/90:KrU30, rskr 1989/90:309
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1991:148
Rubrik: Lag (1991:148) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:100 (bil.10 p.H 1), 1990/91:KrU15, rskr 1990/91:174
Ändring, SFS 1991:2031
Rubrik: Lag (1991:2031) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:53, 1991/92:KU19, rskr 1991/92:110
Ändring, SFS 1992:315
Rubrik: Lag (1992:315) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:100 (bil.12), 1991/92:KrU26, rskr 1991/92:221
Ändring, SFS 1993:1393
Rubrik: Lag (1993:1393) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:10, bet. 1993/94:KrU8, rskr. 1993/94:25
Ändring, SFS 1994:367
Rubrik: Lag (1994:367) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 (bil.12 p. C 1), bet. 1993/94:KrU28, rskr. 1993/94:286
Ändring, SFS 1996:853
Rubrik: Lag (1996:853) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1996:1594
Rubrik: Lag (1996:1594) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.17, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
Ändring, SFS 1998:1712
Rubrik: Lag (1998:1712) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 17, bet. 1998/99:KrU1, rskr. 1998/99:55
Ändring, SFS 2000:666
Rubrik: Lag (2000:666) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU27, rskr. 1999/2000:262
Ändring, SFS 2001:1050
Rubrik: Lag (2001:1050) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1 utg.omr. 17, bet. 2001/02:KrU1, rskr. 2001/02:72
Ändring, SFS 2006:1443
Rubrik: Lag (2006:1443) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37
Ändring, SFS 2008:1417
Rubrik: Lag (2008:1417) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:132
Ändring, SFS 2010:400
Rubrik: Lag (2010:400) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 10, 13 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274
Ändring, SFS 2010:1882
Omfattning: upph.