Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:532 · Visa fulltext
Lag (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1992:647
Rubrik: Lag (1992:647) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1724
Rubrik: Lag (1992:1724) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:128, bet. 1992/93:TU12, rskr 1992/93:153
Ändring, SFS 1993:915
Rubrik: Lag (1993:915) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:84
Rubrik: Förordning (1994:84) om ikraftträdande av lagen (1992:1724) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ikrafttr. av 1 § andra stycket i 1992:1724
Ikraft: 1994-04-01
Ändring, SFS 1996:1343
Rubrik: Lag (1996:1343) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ändring, SFS 1997:537
Rubrik: Lag (1997:537) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1999:1259
Rubrik: Lag (1999:1259) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2007:405
Rubrik: Lag (2007:405) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2010:1242
Rubrik: Lag (2010:1242) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1560
Rubrik: Lag (2010:1560) om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59