Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1464 · Visa fulltext
Förordning (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Upphävd: 2005-01-01
Ändring, SFS 1991:236
Rubrik: Förordning (1991:236) om ändring i förordningen (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:321
Rubrik: Förordning (1997:321) om ändring i förordningen (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn
Omfattning: upph. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; nuvarande 7 § betecknas 1 §; ändr. den nya 1 §
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 2004:882
Omfattning: upph.