Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:789 · Visa fulltext
Lag (1987:789) om ikraftträdande av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247