Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:3 · Visa fulltext
Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1984-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:60, NU 1983/84:17, rskr 1983/84:135
Ändring, SFS 1986:1260
Rubrik: Lag (1986:1260) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:3
Rubrik: Lag (1987:3) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraft: 1987-02-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:24, NU 1986/87:13, rskr 1986/87:98
Ändring, SFS 1988:223
Rubrik: Lag (1988:223) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:88, JoU 1987/88:19, rskr 1987/88:234
Ändring, SFS 1989:323
Rubrik: Lag (1989:323) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:100 (bil.16), 1988/89:NU25, rskr 1988/89:273
Ändring, SFS 1990:238
Rubrik: Lag (1990:238) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 9 §; nya 30 §, rubr. närmast före 30 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.16), 1989/90:JoU15, rskr 1989/90:196
Ändring, SFS 1992:1536
Rubrik: Lag (1992:1536) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 29 §§; nya 2 a, 5 a, 5 b, 25 a §§; omtryck
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:98, bet. 1992/93:NU11, rskr 1992/93:136
Ändring, SFS 1993:107
Rubrik: Lag (1993:107) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:154, bet. 1992/93:UU12, rskr. 1992/93:163
Ändring, SFS 1993:420
Rubrik: Lag (1993:420) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:188, bet. 1992/93:NU29, rskr. 1992/93:340
Ändring, SFS 1994:720
Rubrik: Lag (1994:720) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:176, bet. 1993/94:UU24, rskr. 1993/94:336
Ändring, SFS 1994:2061
Omfattning: ikrafttr. av 1994:720
Ändring, SFS 1995:875
Rubrik: Lag (1995:875) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 a, 18, 27 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:118, bet. 1994/95:NU21, rskr. 1994/95:391
Ändring, SFS 1997:1321
Rubrik: Lag (1997:1321) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:176, bet. 1997/98:NU5, rskr. 1997/98:132
Ändring, SFS 1998:827
Rubrik: Lag (1998:827) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
CELEX-nr: 385L0337 397L0011
Ändring, SFS 1998:1706
Rubrik: Lag (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1997/98:174, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25
Ändring, SFS 2000:141
Rubrik: Lag (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 17, 25 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2000-05-16
Förarbeten: Prop. 1999/2000:54, bet. 1999/2000:UU13, rskr. 1999/2000:165
Ändring, SFS 2000:169
Rubrik: Förordning (2000:169) om ikraftträdande av lagen (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ikrafttr. av 2000:141
Ändring, SFS 2000:1240
Rubrik: Lag (2000:1240) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:441
Rubrik: Lag (2001:441) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2006:339
Rubrik: Lag (2006:339) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: upph. 6 §; ändring 4, 5, 8, 10, 25 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:76, bet. 2005/06:MJU21, rskr. 2005/06:212
Ändring, SFS 2006:648
Rubrik: Lag (2006:648) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 13, 15, 27 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:183, bet. 2005/06:MJU24, rskr. 2005/06:287, EUTL54/2005 s1
CELEX-nr: 32005R0302
Ändring, SFS 2009:328
Rubrik: Lag (2009:328) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 a, 7, 27 §§; nya 27 a, 27 b §§
Ikraft: 2009-06-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:121, bet. 2008/09:FöU8, rskr. 2008/09:222, EUTL337/2006 s21, EGTL315/1999 s1, EUTL54/2005 s1
CELEX-nr: 31999R2587, 32005R0302
Ändring, SFS 2009:796
Rubrik: Lag (2009:796) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:946
Rubrik: Lag (2010:946) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359
Ändring, SFS 2010:947
Rubrik: Lag (2010:947) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359
Ändring, SFS 2010:948
Rubrik: Lag (2010:948) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 5 a, 5 b, 8 a, 10, 13, 14, 25 §§; nya 5 c, 10 a, 10 b, 10 c, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr. 2009/10:359
Ändring, SFS 2010:973
Rubrik: Lag (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 8 a, 25 §§; ny 14 a §
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Ändring, SFS 2014:141
Rubrik: Lag (2014:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 a, 5 b, 5 c §§; nya 5 d, 5 e, 5 f, 6 §§
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:69, bet. 2013/14:FöU10, rskr. 2013/14:179, EUTL199/2011 s48
CELEX-nr: 32011L0070
Ändring, SFS 2017:575
Rubrik: Lag (2017:575) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 10, 10 a, 10 b, 11, 12, 13, 19, 20, 25 §§; nya 3 a, 16 a §§
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:157, bet. 2016/17:FöU13, rskr. 2016/17:313, direktiv 2009/71/Euratom
Ändring, SFS 2017:576
Rubrik: Lag (2017:576) om ändring i lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 25 § i 2010:973
Förarbeten: Prop. 2016/17:157, bet. 2016/17:FöU13, rskr. 2016/17:313
Ändring, SFS 2017:960
Rubrik: Lag (2017:960) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 c, 5 e §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ändring, SFS 2017:1067
Rubrik: Lag (2017:1067) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:199, bet. 2017/18:FöU2, rskr. 2017/18:17
Ändring, SFS 2018:397
Rubrik: Lag (2018:397) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 5 b, 10 a §§
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220
Ändring, SFS 2018:398
Rubrik: Lag (2018:398) om ändring i lagen (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr 3 § i 1998:1706
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220
Ändring, SFS 2018:1415
Rubrik: Lag (2018:1415) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 5 b, 5 c §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18: 383
Ändring, SFS 2020:685
Rubrik: Lag (2020:685) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §; nya 5 g, 5 h, 5 i, 5 j, 5 k, 5 l §§, 14 b §, rubr. närmast före 5 j, 14 b §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308