Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:316 · Visa fulltext
Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1981/82:172, SoU 1981/82:47, rskr 1981/82:333
Ändring, SFS 1998:407
Rubrik: Lag (1998:407) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot omskärelse av kvinnor
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:55, bet. 1997/98:JuU13, rskr. 1997/98:250
Ändring, SFS 1999:267
Rubrik: Lag (1999:267) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Omfattning: ny 3 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:70, 1998/99:SoU12, rskr. 1998/99:200
Ändring, SFS 2016:512
Rubrik: Lag (2016:512) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Ändring, SFS 2017:333
Rubrik: Lag (2017:333) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232