Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:1102 · Visa fulltext
Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1979/80:143, LU 1980/81:4, rskr 1980/81:39
Ändring, SFS 1985:92
Rubrik: Lag (1985:92) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1985-04-02
Förarbeten: Prop. 1984/85:99, LU 1984/85:14, rskr 1984/85:122
Ändring, SFS 1987:1014
Rubrik: Lag (1987:1014) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:27, LU 1987/88:10, rskr 1987/88:20
Ändring, SFS 1988:1306
Rubrik: Lag (1988:1306) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 37 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:914
Rubrik: Lag (1989:914) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:8, 1989/90:LU7, rskr 1989/90:23
Ändring, SFS 1990:1105
Rubrik: Lag (1990:1105) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:26, 1990/91:LU12, rskr 1990/91:43
Ändring, SFS 1990:1299
Rubrik: Lag (1990:1299) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 37 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:160, 1990/91:LU11, rskr 1990/91:42
Ändring, SFS 1992:1210
Rubrik: Lag (1992:1210) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:118, bet. 1992/93:LU24, rskr 1992/93:50
Ändring, SFS 1993:760
Rubrik: Lag (1993:760) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg. best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:137, bet. 1992/93:LU43, rskr. 1992/93:328
Ändring, SFS 1994:1931
Rubrik: Lag (1994:1931) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 37 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:68, bet. 1994/95:LU13, rskr. 1994/95:131
Ändring, SFS 1999:1089
Rubrik: Lag (1999:1089) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 9, 15, 16, 34, 42 §§; ny 2 kap 3 a §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:184
Rubrik: Lag (2000:184) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ändring, SFS 2002:353
Rubrik: Lag (2002:353) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237
Ändring, SFS 2005:247
Rubrik: Lag (2005:247) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ny 1 kap 2 a §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:50, bet. 2004/05:LU18, rskr. 2004/05:209
Ändring, SFS 2006:867
Rubrik: Lag (2006:867) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap 3 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2014:540
Rubrik: Lag (2014:540) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap. 37 §; ny 2 kap. 22 a §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2017:474
Rubrik: Lag (2017:474) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 2 kap. 44 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2018:1662
Rubrik: Lag (2018:1662) om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14