Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:933 · Visa fulltext
Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ändring, SFS 1992:309
Rubrik: Förordning (1992:309) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1995:1281
Rubrik: Förordning (1995:1281) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 2005:644
Rubrik: Förordning (2005:644) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2018:770
Rubrik: Förordning (2018:770) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:677
Rubrik: Förordning (2020:677) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.