Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:688 · Visa fulltext
Lag (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1986:654
Rubrik: Lag (1986:654) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1987-06-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1993:1623
Rubrik: Lag (1993:1623) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 2010:508
Rubrik: Lag (2010:508) om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295