Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:214 · Visa fulltext
Lag (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1973:14, LU 1973:8, rskr 1973:111
Ändring, SFS 1981:823
Rubrik: Lag (1981:823) om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor
Omfattning: ändr. 11 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1195
Rubrik: Lag (1981:1195) om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarsliv- räntor
Omfattning: ändr. 5, 6, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, LU 1981/82:13, rskr 1981/82:86
Ändring, SFS 2003:830
Rubrik: Lag (2003:830) om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:5, bet. 2003/04:LU5, rskr. 2003/04:30
Ändring, SFS 2004:804
Rubrik: Lag (2004:804) om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2010:1216
Rubrik: Lag (2010:1216) om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:2049
Rubrik: Lag (2010:2049) om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62