Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:433 · Visa fulltext
Kungörelse (1972:433) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter
Departement: Finansdepartementet S4
Förarbeten: Prop. 1971:112, SkU 42, rskr 213
Upphävd: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1973:1136
Omfattning: ändr. bil. 2
Ändring, SFS 1984:798
Rubrik: Förordning (1984:798) om ändring i kungörelsen (1972:433) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter
Omfattning: ändr. bil. 1, bil. 2 anvisn. till art. 1, 14, 24, 13 p, anvisn. till art. 13
Ikraft: 1984-10-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:29, SkU 1983/84:4, rskr 1983/84:15
Ändring, SFS 1991:673
Omfattning: upph.