Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:997 · Visa fulltext
Lag (1970:997) om upphörande av inteckningsansvar i fastighet som bildats av samfälld mark
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:1038
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1971:180, CU 29, rskr 320