Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:70 · Visa fulltext
Förordning (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1968:7; 2LU 1968:1; Rskr 1968:81
Upphävd: 2012-11-01
Ändring, SFS 1970:209
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1970:74, 2LU 37, rskr 234
Ändring, SFS 1971:678
Omfattning: ändr. 8 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1973:1008
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1973:187, SkU 1973:69, rskr 1973:358
Ändring, SFS 1981:206
Rubrik: Förordning (1981:206) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1990:550
Rubrik: Förordning (1990:550) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 5, 8, 9 §§
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:231
Rubrik: Lag (1991:231) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:100 (bil.7), 1990/91:SoU12, rskr 1990/91:211
Ändring, SFS 1992:1200
Rubrik: Lag (1992:1200) om ändring förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:53, bet. 1992/93:SoU6, rskr 1992/93:57
Ändring, SFS 1993:366
Rubrik: Lag (1993:366) om ändring i lagen (1992:1200) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1992:1200
Förarbeten: Prop. 1992/93:186, bet. 1992/93:SoU24, rskr. 1992/93:323
Ändring, SFS 1996:1155
Rubrik: Lag (1996:1155) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 2006:324
Rubrik: Lag (2006:324) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:60, bet. 2005/06:JuSoU1, rskr. 2005/06:218
Ändring, SFS 2009:627
Rubrik: Förordning (2009:627) om ändring i förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2012:595
Omfattning: upph.